Privacy Policy Van Duinkerken Rekreatie BV 

Van Duinkerken Rekreatie BV gevestigd te Nijkerk hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy lichten wij graag toe hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 
Van Duinkerken Rekreatie BV is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 
Indien je na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina. 
Contactgegevens 
Van Duinkerken Rekreatie BV 
Arkerpoort 1 
3861 PS Nijkerk 
klantenservice@vanduinkerken.com 

Een aankoop in onze winkel of webshop 
Persoonsgegevens van klanten worden door Van Duinkerken Rekreatie BV verwerkt voor een aantal doelstellingen. Zo zijn we wettelijk verplicht om een deugdelijke order- en financiële administratie te voeren. Verder voeren wij een administratie om je gedurende het gebruik van het product van service en informatie te kunnen voorzien. Verder gebruiken wij je gegevens om met je te kunnen communiceren over de levering van producten en om uitvoering te kunnen geven aan een verstrekte opdracht. Daarnaast kunnen wij je ook om feedback vragen over onze dienstverlening om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. 

Grondslag: 
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten is de uitvoering van de overeenkomst tot levering of de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden. 
Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken: 
Voornaam; 
Tussenvoegsel; 
Achternaam; 
(Zakelijk) Telefoonnummer; 
(Zakelijk) E-mailadres; 
Adresgegevens; 
Transactiegegevens; 
Gegevens met betrekking tot eerdere aankopen. 
Bewaartermijn 
Jouw persoonsgegevens worden door Van Duinkerken Rekreatie BV opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog gedurende maximaal 7 jaar. 
We zijn belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop gedurende zeven jaar te bewaren. Daarnaast worden de gegevens in onze orderadministratie bewaard om eventuele vragen te beantwoorden of te kunnen helpen als er onverhoopt klachten zijn. 

Toonbankaankopen 
Bij het doen van een toonbankaankoop, worden slechts enkele gegevens verwerkt. Bij contante betalingen worden geen persoonsgegevens verwerkt. Als je kiest voor een bankbetaling worden enkel de transactiegegevens verwerkt. 

Inlog 
Als klant is het mogelijk om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken zodat je inzage hebt in je vorige aankopen, je e-mailvoorkeuren kan wijzigen en bestellingen kan plaatsen. Wij slaan het wachtwoord versleuteld op en kunnen deze niet inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je Van Duinkerken Rekreatie BV hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen zodat er maatregelen genomen kunnen worden. 

Inlog 
Als klantkaarthouder is het mogelijk om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken zodat je inzage hebt in je vorige aankopen, je e-mailvoorkeuren kan wijzigen en bestellingen kan plaatsen. Wij slaan het wachtwoord versleuteld op en kunnen deze niet inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je Van Duinkerken Rekreatie BV hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen zodat er maatregelen genomen kunnen worden. 

Contactformulier 
Personen die geïnteresseerd zijn in diensten of producten kunnen door middel van het contactformulier meer informatie opvragen. Binnenkomende vragen beantwoorden wij graag, hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. Ook kunnen er vragen met betrekking tot het gebruik van een product worden gesteld via het contactformulier. 

Grondslag: 
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruikmaking van het contactformulier is de uitvoering van een overeenkomst. Informatie geven over producten en diensten in een voorstadium valt hier ook onder. 
Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken: 
Voornaam; 
Tussenvoegsel; 
Achternaam; 
(Zakelijk) Telefoonnummer; 
(Zakelijk) E-mailadres; 
Bewaartermijn 

Jouw persoonsgegevens worden door Van Duinkerken Rekreatie BV opgeslagen gedurende de behandeling van het contactformulier en daarna nog gedurende 6 maanden. Bij vragen over een aankoop kan de correspondentie worden toegevoegd bij de gegevens over jouw aankoop. 

Nieuwsbrieven 
Via de website of bij het doen van een aankoop kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze wordt om de week digitaal of per post verstuurd. In de nieuwsbrief geeft Van Duinkerken Rekreatie BV informatie over de producten, lopende acties en evenementen in de winkel.s. 

Grondslag: 
Wanneer je je aanmeld via onze website geef je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. 

Ook kan je bij het doen van een aankoop in de winkel of webshop worden aangemeld voor de nieuwsbrief, tenzij je aangeeft dat je dit niet op prijst stelt. Van Duinkerken Rekreatie BV zal je altijd over deze mogelijkheid informeren 
Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken: 
Voornaam; 
Tussenvoegsel; 
Achternaam; 
(Zakelijk) E-mailadres; 

Bewaartermijn 
Jouw persoonsgegevens worden door Van Duinkerken Rekreatie BV opgeslagen gedurende de tijd dat je bent aangemeld voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een optie om je af te melden voor onze nieuwsbrieven. 

Cameratoezicht 
In de winkels wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht ter beveiliging van de producten, het personeel en klanten. Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van meerdere zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen. 

Grondslag: 
Er is een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van cameratoezicht in de winkels. Het is namelijk van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van ons personeel en onze producten. Naast de toepassing van cameratoezicht hebben wij nog andere zichtbare en niet zichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. 
Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken: 
Beeldmateriaal 
Uiterlijke kenmerken personen 

Bewaartermijn 
Jouw persoonsgegevens worden door Van Duinkerken Rekreatie BV opgeslagen gedurende maximaal vier weken, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren bijvoorbeeld voor een politieonderzoek. 

Solliciteren bij Van Duinkerken Rekreatie BV 
Wanneer je solliciteert bij Van Duinkerken Rekreatie BV wordt jouw sollicitatie door Van Duinkerken Rekreatie BV verwerkt. In het kader van het sollicitatieproces wordt gevraagd om een brief en CV om te kijken of je een geschikte kandidaat bent voor een openstaande vacature. Ook verwerkt Van Duinkerken Rekreatie BV jouw contactgegevens om contact te kunnen onderhouden over jouw sollicitatie. 
Grondslag: 
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van werving en selectie is de uitvoering van een overeenkomst. 
Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken: 
Voornaam; 
Tussenvoegsel; 
Achternaam; 
Telefoonnummer; 
E-mailadres; 
Geboortedatum; 
Informatie over jouw loopbaanverleden en opleidingen. 

Bewaartermijn 
Jouw persoonsgegevens worden door Van Duinkerken Rekreatie BV opgeslagen gedurende maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Met jouw toestemming kunnen we jouw gegevens gedurende maximaal één jaar bewaren, voor als er bijvoorbeeld een passende functie vrijkomt. 

Gebruikmaken van ons wifi-netwerk 
In onze winkel(s) bieden wij gebruik van het wifi-netwerk aan. Je kan hier gratis gebruik van maken. Na het inloggen op het wifi-netwerk worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van jouw apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om misbruik van het netwerk te voorkomen. Indien er illegale activiteiten plaatsvinden vanaf het netwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat tot het netwerk blokkeren. 

Grondslag: 
Bij gebruikmaking van het wifi-netwerk geef je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens. Bij het inloggen op het netwerk vragen wij om jouw toestemming. 
Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken: 
Identificatienummer van jouw apparaat 
Bewaartermijn 
Jouw persoonsgegevens worden door Van Duinkerken Rekreatie BV opgeslagen gedurende maximaal een jaar na gebruik van het wifi-netwerk. 

Cookies 
De website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen de website wordt gevolgd. 

Technische informatie en cookies wordt door Van Duinkerken Rekreatie BV gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Van Duinkerken Rekreatie BV zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie wij samenwerken. Hieronder vind je een overzicht van de soorten cookies die geplaatst worden via de website: 

Functionele cookies 
Van Duinkerken Rekreatie BV plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. 

Analytische cookies 
Van Duinkerken Rekreatie BV maakt gebruik van analytische cookies, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. 

Grondslag: 
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door cookies is het gerechtvaardigd belang. Er wordt een minimale inbreuk gemaakt op de privacy van bezoekers en de cookies worden alleen gebruikt om er voor te zorgen dat de website goed werkt en we beperkte informatie krijgen over onze bezoekers. 

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken: 
Het IP-adres van de bezoeker; 
De datum en tijd van het bezoek; 
De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is); 
De op de website bezochte pagina‘s; 
Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.). 

Bewaartermijn 
Jouw persoonsgegevens worden door Van Duinkerken Rekreatie BV opgeslagen: gedurende het bezoek aan de website en daarna nog maximaal twee jaar. 
 

Verstrekking aan derden 
De persoonsgegevens die door Van Duinkerken Rekreatie BV worden verwerkt worden ook voor ons door derden verwerkt als dat noodzakelijk is. Zo werkt Van Duinkerken Rekreatie BV samen met partijen voor: 
Het verzorgen van onze website; 
Het verzorgen van algemeen systeembeheer; 
De verzending van e-mails; 
Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
Het verzorgen van bezorging van producten; 
Toepassing van cameratoezicht; 

Het verzorgen van het wifinetwerk. 
Met deze partijen heeft Van Duinkerken Rekreatie BV afspraken gemaakt over de verwerking van jouw gegevens. Ook kan Van Duinkerken Rekreatie BV jouw gegevens met anderen delen wanneer je daar toestemming voor geeft. 

Minderjarigen 
Van Duinkerken Rekreatie BV verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Beveiliging 
Van Duinkerken Rekreatie BV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Jouw rechten 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal privacy-rechten. 

Recht op inzage 
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerkt, dan kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen jouw verzoek in beginsel binnen een maand. 

Recht op rectificatie 
Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). 

Recht op vergetelheid 
Je kan, in een aantal gevallen, aan Van Duinkerken Rekreatie BV vragen om jouw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Let op: het is vaak niet mogelijk om ál jouw gegevens te laten verwijderen. 

Recht op dataportabiliteit 
Je kan een beroep doen op het recht van dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als wij jouw gegevens verwerken omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Of om een overeenkomst uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die wij digitaal verwerken, dus niet voor papieren bestanden. 

Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (artikel 20, derde lid AVG). 

Recht op beperking van de verwerking 
Je kan Van Duinkerken Rekreatie BV vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). In bepaalde situaties mag een organisatie jouw gegevens niet meer gebruiken. Maar kan de organisatie de gegevens ook (nog) niet wissen. De organisatie moet dan tijdelijk stoppen met het gebruik van jouw gegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking. Dit kan spelen als de gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn of als je bezwaar hebt gemaakt. 

Recht van bezwaar 
Je kan bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je hebt in twee situaties het recht aan een organisatie te vragen u om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als een organisatie jouw gegevens gebruikt voor direct marketing. Ten tweede kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Vragen 
Als je naar aanleiding van het privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact op! 

Contactgegevens 
Van Duinkerken Rekreatie BV 
Arkerpoort 1 
3861 PS Nijkerk 
klantenservice@vanduinkerken.com